ÉKMO 4.

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4.

KEHOP–2.2.2-15-2016-00050

Kedvezményezettek neve:
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság
• Konyár Község Önkormányzata
• Tiszacsege Város Önkormányzata
• Tiszadada Község Önkormányzata
• Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Projekt címe: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)
Projektazonosító: KEHOP–2.2.2-15-2016-00050

A projekt támogatási összege:
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság: 289.778.039 Ft
• Konyár Község Önkormányzata: 1.425.630.840 Ft
• Tiszacsege Város Önkormányzata: 801.893.830 Ft
• Tiszadada Község Önkormányzata: 1.418.959.672 Ft
• Fehérgyarmat Város Önkormányzata: 1.083.702.986 Ft
• Összesen: 5 019 965 367 Ft
• Támogatás mértéke %-ban: 90,576404%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.06.29

A projekt eredményei:

A kezdetektől fogva lépésről-lépésre követhettük végig az ÉKMO 4 elnevezésű projekt keretében megvalósult fejlesztéseket. A Fehérgyarmatot, Konyárt, Tiszacsegét és Tiszadadát érintő, nagyszabású szennyvízberuházás immár lezárult, a fejlesztések a „nehezített pálya” ellenére teljes egészében megvalósultak. A kitűzött cél elérése azért is bírt kiemelt fontossággal, mert a projekt jelentősen csökkenti a környezeti terhelést, ami lényegében gyermekeink, unokáink, végső soron az utánunk következő generációk életlehetőségét, életminőségét javítja.

Az építőipari kivitelezés a mindennapos viszonyok között sem egyszerű feladat. Bármikor adódhat olyan előre nem látható körülmény, ami hátráltathatja, jelentősen megnehezítheti a megvalósítást. A világjárvány és a betegség megelőzése érdekében hozott intézkedések azonban minden eddigi tapasztalatot felülírtak. A világ gyakorlatilag a feje tetejére állt, a lakosság érdekeit szolgáló projektben vállalt kötelezettségeket azonban teljes egészében teljesíteni kellett.

Fehérgyarmaton 2020. december 7-én, Konyáron és Tiszacsegén 2020. november 30-án, míg Tiszadadán 2020. június 29-én zárultak le a műszaki átadás-átvételi eljárások.

Fehérgyarmat vonatkozásában elmondható, hogy a szennyvíztelep 1,139 milliárd forint értékű fejlesztése mellett a hálózatot érintő több mint 50 millió forint értékű rekonstrukció, valamint szerelvények és szivattyúk cseréje valósult meg.

Konyáron vadonatúj szennyvíztelep létesült, a beruházás értéke közel 639 millió forint, azonban a hálózatot érintő, 927 millió forintos fejlesztésről sem szabad megfeledkezni. Ez pontosan 15,14 km gravitációs csatorna, 3,67 km nyomott vezeték megépítését, 699 házi bekötés és 4 közterületi átemelő, továbbá 16 házi átemelő megvalósítását jelentette.

Tiszacsege szennyvíztelepének megújítása 668 millió forintba került, míg a hálózat rendbetétele 212 millió forint értékben történt meg. Utóbbi 1,11 km gravitációs csatorna, 1,79 km nyomott vezeték megépítését, 52 házi bekötés, 3 közterületi átemelő, valamint 62 házi átemelő megvalósítását tette lehetővé.

A tiszadadai telepfejlesztés értéke közel 345 millió forint, a hálózati munkálatok pedig 1,21 milliárd forint költséget jelentettek. Ez utóbbit érdemes tovább részletezni: aszfaltozási munkálatok valósultak meg 0,861 km hosszban, ezen kívül a projektnek köszönhetően 12,43 km gravitációs csatorna, 5,93 km nyomott vezeték, 685 házi bekötés, 12 közterületi átemelő és 23 házi átemelő épült meg.

A Projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország,
- Konyár Község
- Fehérgyarmat Város
- Tiszacsege Város
- Tiszadada Község, közigazgatási területe.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektet Konyár Község Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszadada Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani.


A Projekt cÉlja

A projekt célja az érintett településeken a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése és korszerűsítése, hogy azok megfeleljenek a hatályos hazai és EU-s normáknak. Fontos szempont továbbá az egészséges, tiszta települések kialakítása, az emberi egészség védelme, a lakosok életminőségének javítása és a környezetvédelem.

Fehérgyarmaton a projekt keretein belül sor kerül a város elöregedett szennyvíz átemelőinek rekonstrukciójára, melyeknek műszaki állapota nem megfelelő. A szennyvíz talajba történő szivárgása miatt a talajvíz és a rétegvizek folyamatos szennyeződésnek vannak kitéve, ezért fontossá vált, hogy az előírásnak megfelelő tisztítótelepet alakítsanak ki, a meglévő telep korszerűsítésével és bővítésével.

Konyár településen nincs szennyvízgyűjtő hálózat, ezért a cél ennek kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása. A mára megnövekedett vízfogyasztás miatt időszerűvé vált, hogy a község szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezzen. A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy szennyvíztisztító telep, valamit 691 db házi bekötés és több mint 18,8 km csatorna lefektetése valósul meg.

Tiszacsege tisztítótelepe jelenleg nem tudja teljesíteni a tisztított szennyvízre vonatkozó határértékeket, emiatt a telep teljes rendszere rekonstrukcióra, átépítésre szorul. A projekt célja Tiszacsege belterületén a csatornázatlan részek szennyvízelvezetésének megoldása, valamint az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével. A projekt során 52 db házi bekötés és közel 3 km csatorna lefektetése valósul meg.

Tiszadada községben cél a belterületen lévő csatornázatlan részek szennyvízelvezetésének megoldása, valamint az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítás kiépítése a meglévő tiszadobi telep bővítésével. A megvalósítás 685 db házi bekötést és több mint 18,3 km-es új csatornahálózatot jelent.

HÍrek

2018.11.29 - Tiszadada - Nyitórendezvény

Megrendezésre került a projekt nyitórendezvénye, melyen jelen volt Mizser Zsolt, Tiszadada polgármestere, Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Román István, a kivitelező Colas Alterra Zrt képviselője. Dr. Vinnai Győző Képviselő Úr köszöntötte e megjelenteket, majd Mizser Zsolttal és Román Istvánnal egyetemben felvázolták a beruház előzményeit, menetrendjét.

2019.05.08 - Fehérgyarmat - Sajtónyilvános rendezvény

A rendezvényen Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Péter Csaba polgármester és a kivitelező Colas Alterra Zrt képviseletében Gulyás Ferenc mutatta be projektet a megjelenteknek.

2019.05.17 - Tiszacsege - Sajtónyilvános rendezvény

A meghívottakat Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte. A projektet Gulyás Ferenc és Szilágyi Sándor, Tiszacsege polgármestere mutatta be.