Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4.)


KEHOP–2.2.2-15-2016-00050

Kedvezményezettek neve:
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság
• Konyár Község Önkormányzata
• Tiszacsege Város Önkormányzata
• Tiszadada Község Önkormányzata
• Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Projekt címe: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)
Projektazonosító: KEHOP–2.2.2-15-2016-00050

A projekt támogatási összege:
• NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság: 289.778.039 Ft
• Konyár Község Önkormányzata: 1.425.630.840 Ft
• Tiszacsege Város Önkormányzata: 801.893.830 Ft
• Tiszadada Község Önkormányzata: 1.418.959.672 Ft
• Fehérgyarmat Város Önkormányzata: 1.083.702.986 Ft
• Összesen: 5 019 965 367 Ft
• Támogatás mértéke %-ban: 90,576404%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.29.

A Projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország,
- Konyár Község
- Fehérgyarmat Város
- Tiszacsege Város
- Tiszadada Község, közigazgatási területe.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektet Konyár Község Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszadada Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani.

A Projekt célja

A projekt célja az érintett településeken a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése és korszerűsítése, hogy azok megfeleljenek a hatályos hazai és EU-s normáknak. Fontos szempont továbbá az egészséges, tiszta települések kialakítása, az emberi egészség védelme, a lakosok életminőségének javítása és a környezetvédelem.

Fehérgyarmaton a projekt keretein belül sor kerül a város elöregedett szennyvíz átemelőinek rekonstrukciójára, melyeknek műszaki állapota nem megfelelő. A szennyvíz talajba történő szivárgása miatt a talajvíz és a rétegvizek folyamatos szennyeződésnek vannak kitéve, ezért fontossá vált, hogy az előírásnak megfelelő tisztítótelepet alakítsanak ki, a meglévő telep korszerűsítésével és bővítésével.

Konyár településen nincs szennyvízgyűjtő hálózat, ezért a cél ennek kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása. A mára megnövekedett vízfogyasztás miatt időszerűvé vált, hogy a község szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezzen. A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy szennyvíztisztító telep, valamit 691 db házi bekötés és több mint 18,8 km csatorna lefektetése valósul meg.

Tiszacsege tisztítótelepe jelenleg nem tudja teljesíteni a tisztított szennyvízre vonatkozó határértékeket, emiatt a telep teljes rendszere rekonstrukcióra, átépítésre szorul. A projekt célja Tiszacsege belterületén a csatornázatlan részek szennyvízelvezetésének megoldása, valamint az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével. A projekt során 52 db házi bekötés és közel 3 km csatorna lefektetése valósul meg.

Tiszadada községben cél a belterületen lévő csatornázatlan részek szennyvízelvezetésének megoldása, valamint az előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítás kiépítése a meglévő tiszadobi telep bővítésével. A megvalósítás 685 db házi bekötést és több mint 18,3 km-es új csatornahálózatot jelent.

Hírek


2018.11.29 - Tiszadada - NyitÓrendezvÉny

Megrendezésre került a projekt nyitórendezvénye, melyen jelen volt Mizser Zsolt, Tiszadada polgármestere, Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Román István, a kivitelező Colas Alterra Zrt képviselője. Dr. Vinnai Győző Képviselő Úr köszöntötte e megjelenteket, majd Mizser Zsolttal és Román Istvánnal egyetemben felvázolták a beruház előzményeit, menetrendjét.

2019.05.08 - FehÉrgyarmat - SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNY

A rendezvényen Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Péter Csaba polgármester és a kivitelező Colas Alterra Zrt képviseletében Gulyás Ferenc mutatta be projektet a megjelenteknek.

2019.05.17 - Tiszacsege - SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNY

A meghívottakat Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte. A projektet Gulyás Ferenc és Szilágyi Sándor, Tiszacsege polgármestere mutatta be.